Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Chadwick, Nora K.

The Celts

 Wydano: London : Penguin Books , Cop. 1971,

Dillon, Myles

Ze świata Celtów

 Wydano: Warszawa : Państwowy Instytut Wyd. , 1975

Gąssowski, Jerzy

Mitologia Celtów

 Wydano: Warszawa : Wyd. Artystyczne i filmowe , 1987

Gierek, Bożena

Religie Celtów

 Wydano: Kraków : Wyd. WAM , Cop. 2013

Gill, Elaine

Celtic Pilgrimages site, season and saints

 Wydano: London : Blackford , Cop. 1997

Mahon, Brid

Irish myths and legends

 Wydano: Folens

Matthews, Caitlin

The Celtic book of days

 Wydano: Dublin : Gill & Macmillan LTD , Cop. 1995

Matthews, John

The Celtic Shaman a handbook

 Wydano: Shaftesbury,Dorset*Rockport,Ma : ELEMENT , Cop. 1991,

Matthews, John and Caitlin

The Little Book of Celtic Wisdom

 Wydano: Shaftesbury, Dorset : Wyd. Element , 1994

Naddair, Kaledon

Keltic folk & faerie tales

 Wydano: London : CENTURY , Cop. 1987